Ostrý test čištění Be vzorků na zařízení HELCZA

Členové týmu HELCZA si poprvé vyzkoušeli „na ostro a v plné polní“ čištění beryliových vzorků a odebírání stěrů kvůli monitorování koncentrace volných beryliových prachových částic. Tyto operace se stanou běžnou rutinou v momentě, kdy začneme na zařízení HELCZA cyklicky tepelně testovat panely první stěny, které budou – při splnění požadovaných kritérií – následně instalovány do fúzního reaktoru ITER.

Pracovníci byli ve speciálních vícevrstvých oblecích, jejichž součástí je i kukla s vlastním přívodem vzduchu a filtrační jednotkou. Pro nácvik čištění a stěrových testů byly použity vývojové předstupně panelů první stěny – tzv. mock-upy, které jsou součástí programu recyklace beryliových vzorků.

V další etapě testů s beryliem bude využit tzv. semi-prototyp panelu první stěny fúzního reaktoru, který je momentálně připraven k transportu do CVŘ.