Odborníci v CVŘ vyzkoušeli novou metodiku přípravy a hodnocení mikrostruktury tenkých vzorků betonu po gama ozařování

Pracovníci skupiny mikroskopie vytvořili v rámci projektu R4S (Výzkum pro SUSEN, Research for SUSEN) novou metodiku pro přípravu tenkých vzorků betonu po gama ozařování. Základní hodnocení mikrostruktury transparentních vzorků o tloušťce řádově desítek mikrometrů se provádí na světelném mikroskopu v procházejícím světle. Detailní mikrostrukturní a chemické změny mezi plnivem a pojivem betonu jsou pak v dalším kroku hodnoceny pomocí metod elektronové mikroskopie. Pro zvýšení přesnosti analýz jsou zmapována vybraná místa na vzorcích ve výchozím stavu a totožná místa se pak analyzují po expozici v gama záření. Mikroskopické analýzy vzorků pomáhají vysvětlit změny mechanických vlastností betonu po zkouškách prováděných v laboratořích nedestruktivního zkoušení v Plzni.