O společnosti > Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Naše společnost poskytuje služby v oblasti vědy a výzkumu. Snažíme se o rozvíjení dobrých vztahů se všemi spolupracujícími organizacemi, obchodními partnery, akcionáři a zákazníky. Cílem našeho jednání je transparentnost všech našich činností, předcházení nekorektnímu nakládání s majetkem a finančními prostředky a zároveň ochrana našeho duševního vlastnictví s cílem jeho největšího využití v rámci celé České republiky. Rozvíjíme i oblast ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

INTEGROVANÁ POLITIKA JAKOSTI, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI
Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Stáhnout ve formátu PDF…