Komerční služby > Ozařovací služby > Výroba radionuklidových zářičů

Výroba radionuklidových zářičů

Výroba otevřených radionuklidových zářičů

Ozařováním stabilních nuklidů v reaktoru LVR-15 se připravují radioaktivní látky ve formě otevřených zářičů, které se používají v laboratořích ve výzkumu, průmyslu apod.

Výroba radionuklidů pro uzavřené zářiče

Ozařováním stabilních nuklidů v reaktoru LVR-15 se připravují radioaktivní látky, které jsou dále upravovány do formy uzavřených radionuklidových zářičů. Používají se např. v defektoskopii (192Ir, 60Co, 75Se), jako průmyslová indikační a měřicí zařízení (60Co), ale rovněž jako zdroje gama záření pro radioterapii v onkologii (60Co).