Komerční služby > Ozařovací služby > Neutronová radiografie

Neutronová radiografie

Neutronová transmisní radiografie představuje nedestruktivní testovací metodu analogickou klasické rentgenové radiografii, která v dnešní době nachází časté uplatnění v oblastích průmyslového testování a aplikovaného výzkumu. Metoda je založena na útlumu neutronového záření při průchodu látkou, kde různé materiály mají různé útlumové vlastnosti, což poskytuje následně informaci o struktuře a vlastnostech zkoumaného předmětu.

Neutronová radiografie není přímou konkurencí rentgenové radiografie, naopak se často metody vzájemně mohou vhodně doplňovat. Neutrony často představují řešení, kde rentgeny naráží na své limity. Pomocí neutronů je možná snadná identifikace materiálů obsahujících lehké prvky, tvořící plasty nebo organické struktury. Naopak mnohé těžší kovy jako olovo, které jsou pro rentgeny neprůhledné, jsou pro neutrony takřka transparentní. Tyto vlastnosti umožňují aplikaci neutronové radiografie např. v oblastích identifikace lehkých prvků v kovech.

Neutronová radiografie může nacházet uplatnění především v oblastech testování materiálu (kompozity, materiály pro energetiku, studium koroze, stavební a konstrukční materiály – betony, geopolymery), geologie, biologie, paleontologie, ochrana kulturního dědictví, potravinářský průmysl, zbrojní průmysl a jiné. Metoda se neustále vyvíjí a hledají se limity její aplikace, proto jsou vítány nové impulzy její aplikace.

Reaktor LVR-15 je jediným pracovištěm svého druhu v České republice nabízející unikátní metodu nedestruktivního testování pomocí neutronové radiografie. Celosvětově je dostupných podobných pracovišť cca 25. Pracoviště reaktoru nabízí dva svazky tepelných neutronů, přičemž jeden je přizpůsoben pro radiografii větších vzorků (do 5 kg) při nižším rozlišení (100 μm) druhý pro tzv. mikroradiografii malých vzorků (10 μm). Oba neutronové svazky jsou vybaveny nejnovějšími pixelovými detektory, umožňující kromě statické radiografie také dynamickou radiografii a v omezené míře také tomografii.

Služba je nabízena na komerční bázi nebo jako součást výzkumných záměrů v režimu open-access.

Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Šoltés (vedoucí oddělení Neutronová fyzika)

 

neutronografie_01 neutronografie_02 neutronografie_03 neutronografie_04neutronografie_05