Komerční služby > Ozařovací služby

Ozařovací služby

Ozařovací služba využívá reaktoru LVR-15 jako mohutného zdroje neutronů, které posléze v ozařovaném materiálu způsobují jaderné reakce. Ozařování štěpnými neutrony probíhá ve svislých ozařovacích kanálech reaktoru umístěných v beryliových a vodních vytěsnitelích.

Reaktor LVR-15

Oblasti, ve kterých má ozařování v reaktoru klíčový význam: