Komerční služby > NDT laboratoř Plzeň > Elektromechanická laboratoř

Elektromechanická laboratoř

Elektromechanická podpora NDT

Pro NDT měření, zejména v aktivním prostředí jaderných elektráren

 • Automatizovaná kontrola svarových spojů
 • Kontrola betonu biologické ochrany JE
 • další komponenty JE
 • NDT měření v nepřístupných místech
 • Automatizace cyklicky opakovaných měření

ndt_elmechlab_obr01 ndt_elmechlab_obr02
ndt_elmechlab_obr03

Vývoj a výroba specializovaných robotických manipulátorů

 • Pro měření v nepřístupných místech
 • Pro pohyb měřícího zařízení v agresivních kapalinách
 • Pro měření

ndt_elmechlab_obr04

Výhody NDT měření za podpory manipulátorů

 • Moderní přístup k NDT měřením pro komponenty v jaderné energetice
 • Ochrana před ionizujícím zářením
 • Robotizace operací, které by jinak prováděli pracovníci při NDT ručně
 • Polohování sondami po komponentách podle předem zadané trajektorie pohybu
 • Velká přesnost polohování
 • Pohodlné ovládání
 • Ochrana obsluhy
 • Úspora času
 • Opakovatelnost měření
 • Přístup do nebezpečných prostor

Nevýhody NDT měření za podpory manipulátorů

 • Vyšší počáteční pořizovací cena, která se bude kompenzovat opakovaným měřením, úsporou času a jinými výhodami

Systémy automatického řízení a sběru dat

Trvalá automatická diagnostika elektrických zařízení (zejména motorizovaných armatur, servosystémů a dalších průmyslových spotřebičů)

Smyslem monitorovacího zařízení je online sledování příkonu motorizovaných armatury a jiných prvků automatizace s následným vyhodnocováním průběhu činnosti. Z naměřených dat lze získat informace o technickém stavu monitorovaného zařízení a tím preventivně předcházet poruchám a havarijním stavům. Systém lze využít na měření většiny elektrických veličin, lze jej parametrizovat, definovat mezní stavy a způsob, jak na tyto stavy reagovat. Vyhodnocování dat lze automatizovat, takže může být systém bezobslužný. Řízení je přizpůsobeno pro jakoukoli PC platformu přes intuitivní uživatelský interface.

ndt_elmechlab_obr05