Komerční služby > Laboratoř TEM

Laboratoř TEM

image001_aLaboratoř nabízí mikrostrukturní a mikrochemické analýzy kovových, nekovových materiálů i funkčních nanomateriálů. Hlavní výzkumnou aktivitou laboratoře je studium radiačního poškození strukturních materiálů současných jaderných reaktorů i výzkum nových materiálů pro pokročilé jaderné reaktory a jiné aplikace.

Základem laboratoře je transmisní elektronový mikroskop TEM JEOL JEM-2010 umožňující provádět analýzy ve světlém a tmavém poli, difrakční analýzu se selekční clonou, difrakční analýzu s konvergentním svazkem či nano-difrakci. Součástí analýz je kompletní příprava vzorků – tenkých fólií pro TEM zahrnující výřez vzorků ze základního materiálu, broušení, leštění a finální elektrolytické či iontové leštění tenkých fólií mechanicky ztenčených na vhodnou tloušťku.

Vzorky z radioaktivních materiálů pro TEM jsou připravovány v horkých komorách a rukavicových boxech, přípravna tenkých fólií elektrolytickým leštěním je umístěna ve sledovaném pásmu v těsné blízkosti laboratoře TEM.

Základní parametry TEM:
Urychlovací napětí: 200 kV
Zdroj elektronů: LaB6\W
Rozlišení: 1,5 nm
Standardní zvětšení: až 1 500 000×
Difrakční módy: SAED, CBED, NBED
Chemická mikroanalýza: EDX Oxford Instruments INCA 250
Double-tilt držák vzorku: ± 30°

Reference:
Reference:
[1] Surveillance program – PIE of RPV materials, referred in: M.K. Miller, K.F. Russell, J. Kocik, E. Keilova, Journal of Nuclear Materials, 282 (2000) 83-88.
[2] EdF „TEM radiation damage characterization of PWR austenitic stainless steels irradiated under mixed and fast neutron spectra”, 2002 -2004, referred in: C. Pokor, et al incl. J. Kocik, E. Keilova, Fontevraud 6, 2006.
[3] Greifswald VVER internals material project 2004-2011, referred in: M.Ernestova, A.Hojna, E.Keilová, J.Kocik, J.Michalicka, Fontevraud 7, 2010.
[4] University of Michigan “TEM characterization of WWER/PWR austenitic stainless steels irradiated to high doses with heavy ions”, referred in: Z. Jiao, J. Michalicka,
J. Wharry, G.S.Was, Material Solutions for the Nuclear Renaissance, MS&T, 2010.
[5] ÚJP Praha a.s.: Mikrostrukturní analýzy zirkoniového (E110) pokrytí jaderného paliva, r. 2014.
[6] EdF: Mikrostrukturní analýzy neutrony ozářených austenitických ocelí CW 316, r. 2013–2014.
[7] GE India Technology Centre Pvt.: Mikrostrukturní analýzy martenzitických ocelí, r. 2014–2015.
[8] Materiály pro pokročilé jaderné reaktory a další energetické aplikace (TA ČR ALFA TA 03010849): mikroanalýza ocelí, niklových slitin a keramických materiálů.

Kontakt:
Ing. Petra Bublíková
Email: Petra.Bublikova@cvrez.cz
Tel: +420 266 173 483