Komerční služby > Konstrukce

Konstrukce

Konstrukční oddělení CVŘ

Konstrukční oddělení CVŘ

Oddělení konstrukce zpracovává strojírenské konstrukční úkoly ve 3D softwaru CATIA V5, případně Autodesk Inventor nebo Solid Edge. Dále se zabývá technickou koordinací a inženýringem strojírenských a výpočtových prací interních i externích, sestavováním a oponenturou technické části zadávacích dokumentací pro výběrová řízení vypisovaná firmou, technickou a konstrukční oponenturou a kontrolou přejímaných zakázek, podílí se na zpracovávání analýz FMEA a SLI, a v neposlední řadě poskytuje podporu vlastní výrobě v CVŘ.

V oddělení nyní pracují tři konstruktéři a dva další specialisté. Kapacita oddělení je využívána pro projekty CVŘ, v menší míře může být využita i pro práci na externích zakázkách. Nyní je dominantní zakázkou zpracování technického řešení dodávky horkých komor pro nově budovaný reaktor Julese Horowitze ve francouzském Cadarache.

Pro zajištění menšího množství vlastního tisku disponuje plnobarevným velkoformátovým plotrem. Větší množství tisků výkresové dokumentace je zajišťováno externě.

Ukázka práce konstrukčního oddělení

Ukázka práce konstrukčního oddělení