Komerční služby

Komerční služby

Hlavním posláním společnosti CVŘ je výzkum, vývoj a inovace v oblasti energetiky. Vedle toho poskytuje také komerční služby vázané na infrastrukturu. Takto získané prostředky jsou pak využívány především pro (náročný a nákladný) provoz, správu a údržbu zařízení společnosti.

Komerční nabídka se zaměřuje na ozařování materiálu pro medicínu a průmysl a na neutronové aktivační analýzy. Pro realizace energetických zařízení dodává CVŘ konstruktérské služby. V CVŘ působí také tým specialistů na výpočetní kódy s širokým využitím například pro přímé simulace nebo v kombinaci s experimentálními daty. Součástí rozsáhlé infrastruktury je i laboratoř TEM pro mikrostrukturní a mikrochemické analýzy různých typů neozářených a ozářených materiálů.

Nová pracoviště vznikají jako součást projektu SUSEN. V roce 2014 bylo v Plzni uvedena do provozu Laboratoř nedestruktivního testování.

Jako držitel certifikátů jakosti nabízí CVŘ možnost dokumentace a certifikaci jakosti.