CVŘ se podílí na likvidaci následků havárie ve Fukušimě

Dne 12. října 2016 se v Centru výzkumu Řež sešli při pracovním jednání naši odborníci se zástupci japonských společností Hitachi GE a Marubeni. Jednání se týkalo technických detailů řešení zakázky zaměřené na problematiku separace aktinoidů a štěpných produktů z trosek roztaveného paliva pod poškozenými reaktory jaderné elektrárny Fukushima Daiichi. Cílem této zakázky je společný vývoj pyrochemického postupu separace uranu a plutonia z palivových trosek metodou frakční destilace fluoridů. Tradiční hydrometalurgické postupy přepracování paliva totiž v tomto případě nelze použít, neboť poškozené a po roztavení zoxidované palivo je nyní pravděpodobně prakticky nerozpustné v anorganických kyselinách.