Aktuality – Projekty v ČR

Pozvánka na seminář

Dovolujeme si vás pozvat na online  seminář s tématem Pokročilé energetické technologie a akumulace energie – podrobnosti (datum konání, program, přihláška) najdete ZDE.

Projekt teplárny na bázi superkritického oxidu uhličitého významně přispívá ke snížení emisí

CVŘ je hlavním řešitelem projektu EFEKT – Vývoj inovativních systémů pro efektivní akumulaci energie, který významně přispívá k zajištění spolehlivé, bezpečné a udržitelné dodávky elektrické energie při současném dodržení závazků ke snižování emisí. Ambiciózní projekt bezemisní teplárny na bázi superkritického CO2

VGB Innovation Award 2020 putuje do CVŘ

Martin Skala z oddělení Jaderný palivový cyklus získal prestižní ocenění VGB Innovation Award 2020 v kategorii aplikovaný výzkum. Mezinárodní technická asociace provozovatelů energetických zařízení VGB vyznamenala našeho kolegu za návrh a vývoj sorbentů na bázi zeolitu pro záchyt rtuti ze spalin. Výzkumná

Konference SUSEN 2020 – videozáznam, prezentace, postery

Již pátý ročník mezinárodní vědecké konference SUSEN se letos poprvé uskutečnil on-line. Přenosu se celkem zúčastnilo 164 sledujících. Celý videozáznam konference, jednotlivé prezentace a postery najdete na stránkách SUSEN 2020.

Vědecko–výzkumní pracovníci z CVŘ a ČVUT získali cenu ministra vnitra

Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu získal řešitelský tým vědecko–výzkumných pracovníků složený ze zástupců Centra výzkumu Řež s.r.o. a Českého vysokého učení technického v Praze. Tým pracovníků získal cenu za výsledky dosažené při řešení dvou na sebe

O výstupech R4S ve speciálním čísle časopisu Jaderná energie!

Speciální číslo JE vydané u příležitosti letošního ročníku Jaderných dnů na ZČU v Plzni a konference v Srní 2020 je detailně zaměřeno na výstupy projektu Research for SUSEN, realizovaného v Centru výzkumu Řež a na jaderné vzdělávání na ZČU v

V CVŘ byla realizována první NDT kvalifikace pro klasické elektrárny

V NDT laboratořích Centra výzkumu Řež v Plzni proběhla první kvalifikace nedestruktivních kontrol pro klasické elektrárny. Byla kvalifikována metodika 3D měření korozních důlků na lopatkách nízkotlakých dílů parních turbín. Tato metodika byla vytvořena v rámci VaV projektu „ČEZ–Turbíny – vývoj metodiky kontroly lopatek

Vývoj metodiky pro inspekce jaderného paliva pokračuje v rámci projektu CORD

V rámci projektu R4S (Výzkum pro SUSEN) byla v minulém roce v CVŘ vyvinuta nová metodika pro hodnocení geometrie palivových souborů používaných v jaderných elektrárnách. Výzkumný tým zabývající se inspekcemi jaderného paliva sestavil pro tyto účely experimentální zařízení, které umožňuje

Výzkum havarijních scénářů nadprojektových nehod jaderných elektráren

Rokem 2015 končí řešení tříletého projektu  „Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě“  řešeného v rámci bezpečnostního výzkumu MV ČR. Úlohou CV Řež v kolektivu řešitelů –

Výstavba centra pro citlivé analytické přístroje ukončena

V dubnu 2015 byla v rámci projektu SUSEN úspěšně dokončena výstavba Centra pro vysoce citlivé analytické přístroje („dále jen CVCAP“) a zároveň byl stanoven návrh vymezení sledovaného a kontrolovaného pásma nutného pro práci s radioaktivními vzorky. Celá stavba byla projektována