Aktuality – Projekty v ČR

V CVŘ byla realizována první NDT kvalifikace pro klasické elektrárny

V NDT laboratořích Centra výzkumu Řež v Plzni proběhla první kvalifikace nedestruktivních kontrol pro klasické elektrárny. Byla kvalifikována metodika 3D měření korozních důlků na lopatkách nízkotlakých dílů parních turbín. Tato metodika byla vytvořena v rámci VaV projektu „ČEZ–Turbíny – vývoj metodiky kontroly lopatek

Vývoj metodiky pro inspekce jaderného paliva pokračuje v rámci projektu CORD

V rámci projektu R4S (Výzkum pro SUSEN) byla v minulém roce v CVŘ vyvinuta nová metodika pro hodnocení geometrie palivových souborů používaných v jaderných elektrárnách. Výzkumný tým zabývající se inspekcemi jaderného paliva sestavil pro tyto účely experimentální zařízení, které umožňuje

Výzkum havarijních scénářů nadprojektových nehod jaderných elektráren

Rokem 2015 končí řešení tříletého projektu  „Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě“  řešeného v rámci bezpečnostního výzkumu MV ČR. Úlohou CV Řež v kolektivu řešitelů –

Výstavba centra pro citlivé analytické přístroje ukončena

V dubnu 2015 byla v rámci projektu SUSEN úspěšně dokončena výstavba Centra pro vysoce citlivé analytické přístroje („dále jen CVCAP“) a zároveň byl stanoven návrh vymezení sledovaného a kontrolovaného pásma nutného pro práci s radioaktivními vzorky. Celá stavba byla projektována